Rivets

Blindniet-ECORIV-K14

Multigrip rivet ECORIV® aluminium/stainless steel K16

Rivets

For steel and aluminium substructures
Blindniet-ECORIV-K14

Blind rivet ECORIV® aluminium/stainless steel K14

Rivets

For steel and aluminium substructures
Presslaschenblindniet-ECORIV_Pos2

Folding blind rivet ECORIV® aluminium/aluminium

Rivets

For side lap stitching of profiled sheet